Showing 1–12 of 21 results

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Bao Thanh Thiên

£250,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Tiểu Trâm

£200,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Vàng

£400,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Đuôi Công

£200,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Hồng Môn

£350.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Ngân May Mắn

£150,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Lan Quân Tử

£250,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lan Tuyết

£300,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lưỡi Cọp

£50,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lưỡi Hổ

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Phát Lộc Tầng

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Phát Tài Gốc

£1,200,000.00