Showing all 11 results

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Nhật

£1,450,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Tiểu Trâm

£200,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Vàng

£400,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cỏ Đồng Tiền

£120,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Đuôi Công

£200,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lưỡi Cọp

£50,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Mật Cật

£200,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Phát Lộc

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Phát Lộc Tầng

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Trúc Mây

£500,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Trúc Quân Tử

£150,000.00