Showing all 12 results

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Bao Thanh Thiên

£250,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Hawai

£500,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Nhật

£1,450,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Tiểu Trâm

£200,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Đại Tứ Lan

£300,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lan Bình Rượu

£500,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lưỡi Hổ

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây May Mắn

£200,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Ngọc Ngân

£180,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Phát Lộc

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Trầu Bà Leo Cột

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Vạn Lộc

£200,000.00