Showing all 9 results

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Tiểu Trâm

£200,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cỏ Đồng Tiền

£120,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Đuôi Công

£200,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lan Bình Rượu

£500,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lưỡi Cọp

£50,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Phát Lộc

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Phát Lộc Tầng

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Tài Lộc May Mắn

£300,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Trúc Phát Lộc

£300,000.00