Showing 1–12 of 24 results

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

£250,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Nhật

£1,450,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Vàng

£400,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Cỏ Lan Chi

£20,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Đại Đế Đỏ

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Đại Lộc

£1,250,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Đuôi Công

£200,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Hoa Sen Đá

£50,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Ngân Phong Thủy

£300,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lưỡi Cọp

£50,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lưỡi Hổ

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Ngân Hậu

£400,000.00