Showing 1–12 of 14 results

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Tiểu Trâm

£200,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Cọ Nhật

£180,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Đại Lộc

£1,250,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Hạnh Phúc

£500,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Ngân Lượng

£250,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Ngân May Mắn

£150,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Phát Tài

£200,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Lan Cẩm Cù

£90,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Phát Tài Núi

£4,500,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Tai Phật

£150,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Thiết Mộc Lan Ghép

£500,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Thường Xuân

£85,000.00