Showing 1–12 of 17 results

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Bao Thanh Thiên

£250,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Nhật

£1,450,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Cọ Nhật

£180,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây hoàng hậu

£2,500,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Ngân Phong Thủy

£300,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Tiền

£350,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lưỡi Hổ

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Lưỡi Mèo

£40,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Ngũ Gia Bì

£500,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Phát Tài Núi

£4,500,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Phú Quý

£250,000.00