Showing 1–12 of 16 results

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cỏ Đồng Tiền

£120,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Cọ Nhật

£180,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Đại Đế

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Đại Đế Xanh

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Ngân Phong Thủy

£300,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Ngân Xoắn

£1,500,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Phát Tài

£200,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Lan Cẩm Cù

£90,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lan Tuyết

£300,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Phát Lộc

£350,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Saphia

£350,000.00