Showing 1–12 of 27 results

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Hawai

£500,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Nhật

£1,450,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Cỏ Lan Chi

£20,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Đại Đế Xanh

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Hoa Sen Đá

£50,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Huy Hoàng

£4,500,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Ngân Thủy Sinh

£300,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lan Bình Rượu

£500,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Lưỡi Cọp

£50,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Lưỡi Mèo

£40,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Mật Cật

£200,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây May Mắn

£200,000.00