Showing all 10 results

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Hawai

£500,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Cau Vàng

£400,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Hạnh Phúc

£500,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Kim Tiền

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Lan Quân Tử

£250,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Ngũ Gia Bì

£500,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Phát Tài Khúc

£450,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Saphia

£350,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Trúc Mây

£500,000.00