Showing all 9 results

Cây cảnh ngoại thất

Cây Mật Cật

£200,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Nhất Mạt Hương

£150,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Saphia

£350,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Sen Đá

£50,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Thịnh Vượng

£600,000.00

Cây cảnh nội thất văn phòng

Cây Trúc Mây

£500,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Trúc Nhật

£200,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Tùng Bồng Lai

£350,000.00

Cây cảnh ngoại thất

Cây Xương Rồng

£50,000.00