Cây Nhất Mạt Hương

£150,000.00

Tên thường gọi: Cây nhất mạt hương

Tên gọi khác: Cây sen thơm

Tên khoa học: Echeveria

Họ: Crassualaceae (Thuốc bỏng)

Chiều cao: 20cm