Cây Đại Đế Đỏ

£350,000.00

Tên thường gọi: Cây Đại Đế Đỏ

Tên gọi khác: Cây Đế Vương Đỏ, Trầu bà đế vương Đỏ

Tên khoa học: Philodendro erubescens

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Mỹ nhiệt đới