Cây Cau Tiểu Trâm

£200,000.00

Tên thường gọi: Cây cau tiểu trâm

Tên gọi khác: Dừa tụ thân, Cây cau may mắn tiểu trâm

Họ: Cau (Arecaceae)

Nguồn gốc xuất xứ: Một số nước Châu Á

Chiều cao: 20 – 40cm